Алматы облысының жаңалықтарыАудан жаңалықтарыБасты ақпаратҚазақстан жаңалықтары

IMD БАҒАСЫ: КӘСІПКЕРЛЕР ЕКІНШІ ЖЫЛ ҚАТАРЫНАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ТӨМЕНДЕГЕНІН АТАП ӨТТІ

Осы айда Халықаралық менеджментті дамыту институтының (Institute for Management Development, Швейцария) әлемдік бәсекеге қабелеттілікті зерттеу орталығы «IMD-2020» жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінің нәтижелерін жариялады.

Елдің бәсекеге қабілеттілігі ұлттық экономиканың бәсекеге қабілетті бизнес қалыптасатын ортаны жасау және қолдау қабілетімен қабылданады.

Қазақстан сауалнама негізінде қалыптасатын және кәсіпкерлердің жемқорлықты қабылдауын көрсететін парақорлық пен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл индикаторы бойынша екінші жыл қатарынан өз орнын жақсартты.

Биыл бағалауға қатысқан 63 мемлекеттің арасында еліміз 29-дан 27-ге, яғни 2 орынға көтеріліп, 10 баллдың 5,01 баллын алып, орташа әлемдік көрсеткіштен (4,80) асты.

Бұл еліміздің осы рейтингке қатысқан кезеңдегі ең жоғары нәтижесі (2018 жылы – 39 орын және 3,43 б.; 2019 жылы – 29 орын және 4,28 б.).

Қазақстан бұл талап бойынша Польшадан (28 орын), Израильден (30), Оңтүстік Кореядан (31), Литвадан (32), Қытайдан (33), Испаниядан (39), Чехиядан (44), Ресейден (51) және т.б. жоғары орналасқан.

Жоғарыда аталған жетістіктер басқа 8 халықаралық рейтинг агенттіктерінің мәліметтерімен қоса Транспаренси Интернешнлдің сыбайлас жемқорлықты түйсіну индексінің баллын есептеу барысында ескерілетініне назар аударамыз.  

Жалпы, бизнес жүргізудегі жемқорлықтың біртіндеп төмендеуін Бүкіләлемдік банктің «Enterprise Survey», Қазақстандағы Транспаренси Интернешнлдің «Сыбайлас жемқорлықтың жай-күйіне мониторингін» және  PRS «Елдік тәуекелдерді бағалауын» қоса алғанда басқа агенттіктер жүргізген зерттеулердің нәтижелері де айғақтайды.

Осы тұрғыдан алғанда Covid-19 пандемиясының әсерінен әлемде орын алған қиын жағдайға қарамастан, инвестициялық белсенділіктің жанданып жатқанын атап өткен жөн.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі мен «Атамекен» ҰКП өз тараптарынан отандық және шетелдік инвесторлардың жалпы сомасы 12 трлн теңгеден астам 475  жобасын сүйемелдей отырып, кәсіпкерлерді сыбайлас жемқорлық көріністері мен әкімшілік төрешіктіктен қорғауды жалғастыруда.

Жыл басынан бері Антикор қылмыстық-құқықтық шаралар аясында лауазымды тұлғалардың бизнес жүргізуге заңсыз араласуының 80-нен астам фактісін анықтап, 200-ге жуық кәсіпкердің құқығын қалпына келтірді.

 

ОЦЕНКА IMD: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВТОРОЙ ГОД
ОТМЕЧАЮТ СНИЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Ранее в этом месяце Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (Institute for Management Development, Швейцария) объявил результаты рейтинга глобальной конкурентоспособности «IMD-2020».

Под конкурентоспособностью страны понимается способность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес.

По индикатору противодействия взяточничеству и коррупции, который формируется на основе опроса и отражает восприятие коррупции предпринимателями, Казахстан второй год подряд улучшает свое положение.

В этом году среди 63 оцениваемых государств страна поднялась на 2 позиции вверх с 29 на 27 место, получив 5,01 балла из 10, что превышает среднемировой показатель (4,80).

Это лучший результат за все время участия страны в данном рейтинге (в 2018 году – 39 позиция и 3,43 б.; в 2019 году – 29 позиция и 4,28 б.).

По данному критерию Казахстан расположился выше Польши
(28 место), Израиля (30), Южной Кореи (31), Литвы (32), Китая (33), Испании (39), Чехии (44), России (51) и др.

Обращаем внимание, что вышеуказанное достижение будет учтено при расчете баллов Индекса восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл наряду с данными других 8 исследований международных рейтинговых агентств.

В целом о поступательном снижении коррупции при ведении бизнеса свидетельствуют и результаты исследований, проведенных другими агентствами, включая «Enterprise Survey» Всемирного банка, «Мониторинг состояния коррупции» Транспаренси Интернешнл
в Казахстане и «Оценку странового риска» PRS.

В этом контексте важно отметить, что несмотря на сложную ситуацию в мире под влиянием пандемии Covid-19, возобновляется инвестиционная активность.

Со своей стороны, Агентство по противодействию коррупции и НПП «Атамекен» продолжают защищать предпринимателей
от проявлений коррупции и административной бюрократии, сопровождая 475 проектов отечественных и зарубежных инвесторов на общую сумму свыше 12 трлн тенге.

С начала года Антикором в рамках уголовно-правовых мер выявлено свыше 80 фактов незаконного вмешательства должностных лиц в ведение бизнеса и восстановлены права порядка 200 предпринимателей.

Басқа жаңалықтар

Back to top button