Алматы облысының жаңалықтарыАудан жаңалықтарыҚоғамЦифрлы Қазақстан

Қазақстанда жер қатынастарына қатысты қызметтер цифрландырылады

Қазақстандағы жер қатынастарына байланысты тағы бес мемлекеттік қызмет онлайн режимге ауыстырылды.
Енді «Мемлекеттік жер кадастрынан ақпарат беру», «Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын анықтау», «МЖК ААЖ графикалық дерегімен жобаланып отырған жер учаскесін келісу», «Жер учаскесіне актілер дайындау және беру», «Жер учаскесінің сапалық жағдайы туралы ақпарат беру» сияқты мемлекеттік қызметтер egov.kz электронды үкімет порталы арқылы қолжетімді болады.
Қазіргі таңда барлық қажетті нормативтік-құқықтық акті тиісті мемлекеттік органдармен келісіліп, қызметтер egov.kz порталында тестілеуден өтіп жатыр. Нормативті актілер күшіне енгеннен кейін кез келген азамат бұл қызметтерді онлайн түрде сұрата алады.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы Алматы облысы бойынша филиалының орынбасары Абдурасул Кулдашовтың айтуынша, жер қатынастарына байланысты қызметтерді алу қашанда қиындықтарымен ерекшеленіп келген. «Жер бойынша көрсетілетін қызметтердің көп бөлігі тек қағаз түрінде және қызмет алушының мемлекеттік корпорацияның фронт-офисіне тікелей баруымен ғана ұсынылды. Цифрлық технологиялар дәуірінде тұрғылықты жерге байланып, қызметтің нәтижесін бірнеше күн, тіпті бірнеше апта күту, әрине, орынсыз. Сондықтан  жер қатынастары саласында ең көп сұранысқа ие қызметтердің көрсетілу мерзімін қайта қарастырып, барынша азайтылды. Сонымен қатар egov.kz порталы арқылы алу мүмкіндігі оларды тұрғылықты жеріне қарамастан әлемнің кез келген жерінде отырып алуға жол ашады. Басты талап – электрондық цифрлық қолтаңбаның болуы», – деді Кулдашов.
Мәселен, егер бұрын МЖК ААЖ графикалық мәліметтерімен жобаланатын жер учаскесін келісу мерзімі 15 күнтізбелік күн болса, қазір ол 7 жұмыс күніне дейін, ал жеке сәйкестендіру құжатын дайындау уақыты 6 жұмыс күнінен 4 күнге дейін қысқарды. Мемлекеттік жер кадастрынан ақпарат беру мерзімі 3 жұмыс күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. Барлық бес қызмет бойынша да солай.
Айта кетейік, жаңа қызметтер egov.kz порталының «Жылжымайтын мүлік» бөліміндегі «Жер қатынастары» тармағында қолжетімді болады.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында бизнес-процестерді мүмкіндігінше цифрландыруды тапсырған болатын.Анықтама:
Биылғы жылдың 9 айында «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының фронт-офистері арқылы жер учаскесіне  31 696  мыңнан астам акт, жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын анықтау бойынша 1 578   мың қызмет, мемлекеттік жер кадастрынан 97 мыңға жуық ақпарат, жердің сапасы туралы жарты мыңға жуық ақпарат берілді. Сондай-ақ шамамен 9 534  мың жер учаскесі келісілді.

Қосымша ақпарат үшін:
Айна Файзулдина, Қоғаммен байланыс менеджері  87474628702
Услуги по линии земельных отношений цифровизируют в Казахстане
Еще пять государственных услуг по линии земельных отношений в Казахстане переведены в онлайн формат.
Теперь такие услуги, как «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра», «Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка», «Согласование проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК», «Изготовление и выдача актов на земельный участок», «Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка» станут доступны на портале электронного правительства egov.kz.
В настоящее время все необходимые нормативно-правовые акты утверждены соответствующими госорганами, а услуги запущены в тестовом режиме на портале egov.kz. После вступления НПА в законную силу, получить данные услуги на портале сможет любой желающий.
По словам заместителя директора  госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматинской области Абдурасула Кулдашова услуги по линии земельных отношений всегда отличались сложностью их получения. «Большинство услуг по земле предоставлялись исключительно в бумажном варианте и только при личном посещении услугополучателя фронт-офисов госкорпорации. В век цифровых технологий, быть привязанным к месту жительства, ждать результата услуги по несколько дней, а то и недель, конечно, не лезет ни в какие рамки. Поэтому были пересмотрены сроки оказания самых востребованных услуг по линии земельных отношений и минимизировали их. Кроме того, доступность на портале egov.kz позволит получать их без привязки к месту жительства, т.е. в любой точке мира. Главное условие – иметь Электронно-цифровую подпись», – рассказал Кулдашов.
Так, если раньше срок согласования проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК составлял 15 календарных дней, то сейчас он сократился до 7 рабочих дней. Срок изготовления идентификационного документа сократился с 6 рабочих дней до 4-х. Сроки предоставления сведений из государственного земельного кадастра сократились с 3 рабочих дней до 15 минут. И так по всем пяти услугам.
Стоит отметить, что новые услуги будут доступны в подразделе «Земельные отношения», раздела «Недвижимость» портала egov.kz.
Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании поручил максимально оцифровать бизнес-процессы. «Бегать» должны «данные», а не люди.Справочно:
За 9 месяцев текущего года через фронт-офисы госкорпорации «Правительство для граждан» было выдано более  31   тысяч актов на земельный участок, 1 578 определений кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, около 100 сведений из государственного земельного кадастра. Также было согласовано около 10 тысяч проектируемых земельных участков.

Дополнительная информация:
Айна Файзулдина, PR менеджер филиала
+77474628702

Басқа жаңалықтар

Back to top button