Алматы облысының жаңалықтарыАудан жаңалықтарыЗаң және біз

Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктердің (өкілдіктерді) есептік тіркеуі (қайта тіркеу) туралы

🔑Еgov.kz арқылы:
📌Порталдың «Бизнесті тіркеу және оны дамыту» бөлімшесінен қажетті қызметті тауып, онлайн сұратыңыз;
📌Бірінші қадамда ұйым жайлы деректерді толтырып, компанияңыздың толық және қысқа атауын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазыңыз;
📌Ұйымның құқықтық формалары мен құрылтайшылары жайлы ақпараттарды да толық толтырыңыз;
📌Заңды мекенжайын, байланыстарын және экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын, жұмыспен қамтылған адамдардың санын көрсетіңіз.
📌Егер банк шотын онлайн ашқыңыз келсе, оны үшінші қадамда банк талап еткен құжаттарды тіркей отырып рәсімдеңсіз.
📌Келесі қадамда сақтандыру шартын онлайн жасауға болады.
📌Өтінішке ЭЦҚ арқылы қол қойыңыз.
☝️Егер банк шоты мен сақтандыру шартын өз бетіңізше жасауды жоспарласаңыз, 1-қадамнан соң, бет соңындағы тиісті тармақты белгілемеңіз.
❗Егер компания басшысы басқа адам болса, оның ЖСН нөмірі порталда көрсетілген соң, ол 1 сағат ішінде әрекетті растауы қажет.

⏰Қызмет уақыты — 1 сағ. (Қайта тіркеу- 1 жұмыс күні). Нәтижесін жеке кабинетіңізден аласыз.

Регистрации ТОО, а так же перерегистрация его филиалов и представительств

🔑Через портал Еgov.kz:
📌 В разделе «Регистрация и развитие бизнеса» найдите соответствующую услугу.
📌 Первый шаг: нужно указать данные об организации и заполнить поля с полным и кратким названием компании на казахском, русском и английском языках.
📌 Далее выбрать организационно-правовую форму и заполнить данные об учредителях организации;
📌 Указать юридический адрес, контакты и код основного вида экономической деятельности и численность занятых человек;
📌 Если хотите открыть счет онлайн, то необходимо пройти через третий шаг, приложив требуемые порталом документы;
📌 Следующий шаг — заключение договора страхования;
📌 В конце всей этой процедуры подпишите заявление с помощью ЭЦП.
❗ Внимание.
✔️ Если Вы планируете открыть счет в банке и заключать договор страхования самостоятельно, то не ставьте галочку в конце страницы 1 шага.
✔️ Если учредитель организации третье лицо, то при указании ИИН в его личный кабинет поступит заявка где необходимо дать согласие в течение 1 часа.

⏰ Время оказания услуги — 1 час (для перерегистрации – 1 рабочий день).

Басқа жаңалықтар

Back to top button