Алматы облысының жаңалықтарыАудан жаңалықтарыБасты ақпаратЗаң және бізҚоғамТұлға

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНС ҚЫЗМЕТІ КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОРДЫ ӨЗІН ӨЗІ ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН

2020 жылдан бастап елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институты белсенді дамып келеді, оның негізгі міндеті ұйым мен оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

Ағымдағы жылдың 17 қарашасында Алматы облысының қолданыстағы комплаенс-офицерлерімен кері байланыс орнату мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының Алматы облысы бойынша бірінші орынбасарлары Нұрсұлтан Бекинов пен ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы филиалының директоры Бақыт Злобин сыбайлас жемқорлыққа қарсы новеллаларды, талаптарды, стандарттар мен шектеулерді түсіндіру бойынша семинар өткізді.

Ұйымдардың қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу рәсімдеріне ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, қолда бар талдаулардың оң және теріс мысалдары таныстырылды, қателер бойынша жұмыс жүргізілді.

Академия филиалы ISO 37001 Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты бойынша түсініктеме берді. Оның болуы компанияларға ұйымның күшті сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйесін құруға мүмкіндік береді, мұнда әрбір қызметкер сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу мен алдын алудағы өз рөлін біледі және түсінеді.

Іс-шара соңында комплаенс-офицерлердің өз жұмысының тиімділігін шектейтін негізгі мәселелері айқындалды. Олардың қатарында комплаенс-офицердің жеке лауазымының болмауы, «жоғарыдан көптеген тапсырмалар», мамандандырылған оқыту курстарынан өту мүмкіндігі және т.б. бар.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 2019 жылдан бастап басшылардың, оның ішінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің әлсіз алдын алу жұмысы үшін тәртіптік жауапкершілігі қолданылатынын еске салады.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ САМООЧИЩЕНИЯ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

С 2020 года в стране активно развивается институт антикоррупционного комплаенса, основной задачей которого является обеспечение соблюдения организацией и ее работниками законодательства о противодействии коррупции.

В целях установления обратной связи с действующими комплаенс-офицерами Алматинской области 17 ноября текущего года первым заместителям руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Нурсултаном Бекиновым и директором филиала Академии государственного управления при Президенте РК Алматинской области Бакытом Злобиным проведен семинар по разъяснению антикоррупционных новелл, требований, стандартов и ограничений.

Отдельное внимание уделено процедурам проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности организаций. В частности, презентованы положительные и негативные примеры имеющихся анализов, проведена работа над ошибками.

Филиалом Академии дано разъяснение по международному антикоррупционному стандарту ISO 37001. Его наличие позволяет компаниям выстраивать крепкую антикоррупционную систему организации, где каждый сотрудник знает и понимает свою роль в предотвращении и недопущении коррупционных проявлений.

В завершении мероприятия, определены ключевые проблемы комплаенс-офицеров, ограничивающие эффективность их работы. В их числе – отсутствие отдельной должности комплаенс-офицера, «тона сверху», возможности проходить специализированные обучающие курсы и тд.

Антикоррупционная служба напоминает, что с 2019 года действует дисциплинарная ответственность руководителей, в том числе субъектов квазигосударственного сектора, за слабую превентивную работу.

Басқа жаңалықтар

Back to top button