Алматы облысының жаңалықтарыАудан жаңалықтарыБасты ақпаратЗаң және бізҚоғам

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан напоминает, что до 31 марта пройдет очередной отчетный период в Базу данных НПО

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций» № 160-VІ ЗРК от 13 июня 2018 года конкретизирован перечень организаций, которые должны представлять сведения в Базу данных НПО.

Справочно:

п. 5 ст. 41 Закона РК «О некоммерческих организациях»:
«некоммерческие организации, созданные в форме частного учреждения, общественного объединения, некоммерческого акционерного общества, общественного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), а также филиалы и представительства (обособленные подразделения) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, ежегодно до 31 марта представляют в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями сведения о своей деятельности.

Согласно п. 7-1 Правил «Сведения о своей деятельности в Базу данных неправительственных организаций не предоставляют неправительственные организации, приостановившие представление налоговой отчетности в соответствии со статьей 213 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» до начала отчетного периода и не возобновившие деятельность в течение отчетного периода, а также находящиеся на стадии ликвидации или реорганизации».

В целом, вся информация по Базе данных НПО размещена на интернет-портале infonpo.gov.kz.

При наличии замечаний сведения возвращаются НПО на доработку.

Заполненную форму (таблицы) Вы также можете направлять в бумажном виде с сопроводительным письмом в Министерство по делам религий и гражданского общества РК (010000, г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, «Дом министерств» 15-подъезд).

Напоминаем о том, что в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» необходимо предоставить сведения в Базу данных НПО до 31 марта 2023 года.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 31 наурызға дейін ҮЕҰ Дерекқорына кезекті есепті кезең өтетінін еске салады.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коммерциялық емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 13 маусымдағы № 160-VІ ҚРЗ Заңымен ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтер ұсынуға тиіс ұйымдардың тізбесі нақтыланды.

Анықтама:

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» ҚР Заңының 41-бабы 5-тармағы: жеке мекеме, қоғамдық бірлестік, коммерциялық емес акционерлік қоғам, қоғамдық, корпоративтік және жеке қорлар, қауымдастық (одақ) нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдік және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктері (оқшауланған бөлімшелері) жыл сайын 31 наурызға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға өз қызметі туралы мәліметтерді ұсынады.

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Кодексінің 213-бабына сәйкес, есепті кезең басталғанға дейін салық есептілігін табыс етуді тоқтатқан және осы мерзім ішінде қызметін қайта бастамаған үкіметтік емес ұйымдар, сондай-ақ тарату немесе қайта ұйымдастыру сатысындағылар Ереженің 7-1 тармағына сәйкес өз қызметі туралы мәліметтерді ұйымдардың дерекқорына ұсынбайды.

Жалпы, ҮЕҰ Дерекқоры бойынша барлық ақпарат интернет-порталда орналастырылған infonpo.gov.kz.

Ескертулер болған жағдайда ҮЕҰ мәліметтерді пысықтауға қайтарады.

Толтырылған Нысанды (кестені) қағаз түрінде ілеспе хатпен бірге ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне (010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, «Министрліктер Үйі» 15-кіреберіс) жіберуге болады.

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 5-тармағына сәйкес ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді 2023 жылғы 31 наурызға дейін ұсыну қажет екенін еске саламыз.

Басқа жаңалықтар

Back to top button